495 SKM

Total lengde:  724 cm
Vognlengde:   612 cm
Bredde:          232 cm
Totalvekt:     1.600 kg

3600 visning