560 SF

Total lengde:  771 cm
Vognlengde:   656 cm
Bredde:          250 cm
Totalvekt:     1.900 kg

4voksne

3600 visning