465 SFH

Total lengde:  705 cm
Vognlengde:   594 cm
Bredde:          232 cm
Totalvekt:     1.500 kg

3600 visning